Friskvård

Ergonomi på förskolan

Ergonomi är ett ständigt aktuellt ämne för förskolepedagoger. Målet med vår utbildning är att ni ska få kunskaper i belastningsergonomi och därmed arbeta på rätt sätt för att undvika skador. En bra arbetsmiljö främjar både personalens hälsa och det pedagogiska arbetet med barnen. I kursen går vi igenom grundläggande ergonomiska principer för fysiskt krävande arbete såsom arbetsställningar/teknik och bär/lyftteknik.

Läs mer här

Hälsans dag

Under kursen pratar vi om kost, hållning och träning som är grunden till en stark kropp och som ska klara av vardagens alla utmaningar. Vi går igenom övningar som stärker din kropp och hjälper dig att undvika slitage på leder och muskler. Vi gör en nulägesanalys av kroppen och undersöker rörlighet, hållning, uthållighet och styrka.

Läs mer här

Träningsdag

Under denna workshop besöker vi er förskola och pratar om hur viktig träning är för vårt välbefinnande och hur en stark kropp och ett gott sinne faktiskt går hand i hand. Vi tittar också på kroppens fysiska funktioner och visar hur du kan träna funktionellt och medvetet. Målet är att höja kunskapen om träning.

Läs mer här

Kostföreläsning

Kost är ett vitt och brett ämne men också precist och mätbart. I stora drag pratar vi om “bra och dålig kost”. Hur man planerar inköp, gör smarta val och sammanställer en god och bra måltid. Vi tittar också närmare på hur kroppen bryter ner, fördelar och spjälkar näringsämnen.  Vi avslutar denna föreläsning med att komponera ihop enkla och hälsosamma måltider, som i många fall kan göras på jobbet på mindre än 10 minuter.

Läs mer här