Ergonomi i förskolan

Ergonomi är läran om människan i arbetet. Det handlar om arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning som t.ex. tunga lyft och andra förhållanden i arbetsmiljönsom kan påverka kroppens leder och muskler på ett sådant sätt att det kan leda till ohälsa. För att förebygga arbetssjukdomar inom förskolan är det viktigt med regelbundna undersökningar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och att åtgärda de brister som upptäcks.

Enligt en studie från Arbetsmiljöverket finns de vanligaste ergonomiska bristerna i köken. Men många problem finns även i den andra verksamheten som till exempel när personalen ska hämta barnens tunga cyklar. Ofta får personalen jobba med böjda ryggar och i hukande ställningar som en följd av att stolar och bord är anpassade efter barnen. Det är även vanligt att personalen lyfter upp barnen till skötborden, ibland för att de hjälpmedel som finns inte fungerar osv.

Målet med vår utbildning är ni ska få kunskaper i belastningsergonomi och därmed arbeta på rätt sätt för att undvika skador. En bra arbetsmiljö främjar både personalens hälsa och det pedagogiska arbetet med barnen. I kursen går vi igenom grundläggande ergonomiska principer för fysiskt krävande arbete såsom arbetsställningar/teknik och bär/lyftteknik. Vi utgår från förskolans specifika arbetsmiljö när vi diskuterar användning av utrustning och hjälpmedel som finns att tillgå. Vidare förklarar vi sambandet mellan stress och belastningsbesvär och hur stress
påverkar oss och vad vi kan göra åt den. I kursen hjälper vi er att uppmärksamma kroppens signaler på belastningsbesvär, genom att ge råd om egna aktiva insatser

Kursens syfte är att ge:

• Ökad kunskap och insikt om arbetskrav och människans förutsättningar och hur
man ska förhålla sig till det.

• Ökad medvetenhet om riskfaktorer i arbetet för att förebygga belastningsbesvär
genom bl.a skonsam arbetsteknik.

Kursen varvar teori med praktiska övningar och erbjuder möjlighet att ställa frågor om ergonomi. Kursen genomförs med fördel hos beställare

Kursledare
Alla våra kursledare är ergonomer, legitimerade naprapater eller sjukgymnaster (med egna barn) som dagligen arbetar med träning, friskvård och rehabilitering. Samtliga instruktörerär kvalitetssäkrade av InMo Medveten Träning som är experter inom friskvård.

Pris förskola/skola

6000 kr + moms (max 12 deltagare, därefter offert)

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse genom att fylla i dina uppgifter här nedanför. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Ditt namn

Din E-post

Mobilnummer

Namn på din förskola

Antal intressenter

Övrigt