Kompetensutveckling

Massage i förskolan

Forskning visar att massage stärker barnens relationer till varandra, förbättrar koncentrations- och inlärningsförmågan och minskar aggressivitet. Massagen ger en förbättrad kroppsmedvetenhet och underlättar inlärning. Genom att använda sig av massage får även skolpersonal och pedagoger ökad tillfredsställelse och mår bättre på arbetsplatsen.

Läs mer här

Genusföreläsning

I ett första steg är tanken med denna föreläsning att förskolepedagoger ska få ett spännande forum för kompetensutbyte och möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter inom genusfrågor. I ett andra steg har den enskilda förskolan möjligheten att beställa en skräddarsydd fördjupningskurs eller praktisk workshop, där vår föreläsare arbetar aktivt med alla förskolepedagoger på plats.

Läs mer här