Genusföreläsning

Är det så att vi undanhåller viss kunskap för flickorna och annan för pojkarna? Tänk efter. Det som pojkar tycker är det allra roligaste i sina liv, förväntas flickorna inte ens längta efter och det som flickorna tar sig an med glädje och entusiasm, ska pojkarna bara vända ryggen.

Vi står idag inför ett så kallat paradigmskifte, vi lämnar industrialismen bakom oss och tar klivet in i kommunikationssamhället. Det innebär nya könsroller men fortfarande klär vi oss i dem som var så välanpassade till en tid som flytt. Bara flickorna har i någon mån vidgat sitt livsutrymme och idag går flickorna ikapp och ifrån pojkarna på snart sagt alla de områden som ansetts vara av naturen avsedda för män. Samtidigt lämnas pojkarna kvar i en mycket mer trång och traditionell roll. Det är inte accepterat att de tar ett kliv in i den traditionellt feminina sfären. Byxor på flickor går bra, men klänning på pojkar…

Det ”motsatta könet” är en social konstruktion – pojkar och flickor, kvinnor och män är på de allra flesta sätt mycket mer lika än varandras motsats. Det är frestande att se barnen som redan färdiga individer och att man som pedagog bara ”administrerar” det som tillhandahålls. Men barn är alltid utan skuld och kan bara bli en omgivnings förväntan. De pedagoger som vågar se sin del i barnens uppväxt och som har förmåga att förändra sig kommer att åstadkomma underverk.

Förskolan och skolan kan i hög utsträckning bidra till att barnen står väl rustade för framtidens allt mer kunskapskrävande och komplexa kommunikationssamhälle. Under tre timmar får ni följa med på två resor – pojkarnas och flickornas – och häpnas över hur olika vi gör och hur olika det blir.

Föreläsare
Ingemar Gens är beteendevetare, föreläsare, samhällsdebattör och författare till boken “Myten om det motsatta könet”. Han är också upphovsmannen till den mycket uppmärksammade daghemspedagogiken vid förskolorna Björntomten och Tittmyran i Gävle, där barnen uppmuntrades och tränades i att överskrida könsrollernas gränser.

Pris
Kvällsföreläsning mellan 18-21.
495 kr/person + moms. Dryck och smörgås ingår och serveras i pausen

Höstens datum
24 okt, 25 nov, 26 dec.

Plats
Östermalmsskolans Aula
Banérgatan 38-40, Stockholm

Intresseanmälan
Anmäl ditt intresse genom att fylla i dina uppgifter här nedanför. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Ditt namn

Din E-post

Mobilnummer

Namn på din förskola

Antal intressenter

Övrigt