Massage i förskolan

I dagens skolverksamhet är det vanligt med stora barngrupper, vilket kan medföra stress och oro. Massage bidrar till lugn och ro och skapar en trevlig atmosfär. Det har visat sig att bara ett par minuters beröring varje dag, ger positiva effekter på såväl skolmiljön som på barn och personal.

Barn som från början lär sig en vänlig beröring får en bra grund för att bli empatiska, trygga och vänliga medmänniskor. Massage kan också vara ett bra sätt för att motverka mobbning. Forskning visar att massage stärker barnens relationer till varandra, förbättrar koncentrations- och inlärningsförmågan och minskar aggressivitet. Lugn- och rohormonet oxotycin ökar vid massage och minskar därför stress och bidrar till trygghet och lugn. Massagen ger en förbättrad kroppsmedvetenhet och underlättar inlärning. Genom att använda sig av massage får även skolpersonal och pedagoger ökad tillfredsställelse och mår bättre på arbetsplatsen.

Under kursen blandar vi teori om massagens verkningar med mycket praktiska övningar i massageteknik och beröringslekar. Du får lära dig en enkel helkroppsmassage, massagesagor, avspänningsövningar och annat du kan lägga in i det dagliga arbetet. Vi skräddarsyr kursen efter de behov ni har med tanke på åldrar gruppindelning och annat. Vi kommer även gärna ut och besöker er i samband med föräldramöten, då föräldrar brukar vara mycket intresserade att ta del av massagens inverkan

Kursledare
Alla våra kursledare är ergonomer, legitimerade naprapater eller sjukgymnaster (med egna barn) som dagligen arbetar med träning, friskvård och rehabilitering. Samtliga instruktörer är kvalitetssäkrade av InMo Medveten Träning som är experter inom friskvård.

Kurslängd och pris
Förskolor
8000 kr + moms (max 10 deltagare). Kursen är 8 timmar lång och fördelas på en eller flera dagar, enligt kundens önskemål.

Föräldrar
1295 kronor per person. Kursen är 7,5 timmar lång och fördelas på fem tillfällen. Minimiantalet är 8 deltagare.

Intresseanmälan
Anmäl ditt intresse genom att fylla i dina uppgifter här nedanför. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Ditt namn

Din E-post

Mobilnummer

Namn på din förskola

Antal intressenter

Övrigt