Läkarledda kurser

Barn-HLR + Första hjälpen

Det här är en helt unik kurs som är framtagen av och leds av tre specialistläkare med daglig erfarenhet från den akuta sjukvården på Karolinska universitetssjukhuset. Vi tycker att det är mycket viktigt att personalen kan agera i akuta situationer. Med grundläggande kunskaper i första hjälpen kan man göra stor nytta innan ambulansen är framme.

Läs mer här

Sjukdomar på förskolan

Kursen vänder sig i första hand till den som arbetar inom barnomsorgen, men även till föräldrar, som vill lära sig mer om immunförsvaret, vanliga åkommor samt symptom hos barn i förskoleåldern. Syftet är att man ska känna sig säkrare i ens bedömning av när barn bör hållas hemma från förskolan, samt få ökad förståelse kring bakgrund och behandling vid olika sjukdomstillstånd. Kursen är framtagen av läkare som till vardags arbetar på vårdcentral och BVC.

Läs mer här