Sjukdomar på förskolan

Vad gör du om flera i barngruppen har streptokocker i halsen? Behöver alla barn testas? Ska alla behandlas med antibiotika? Vad är egentligen skillnaden mellan bakterier och virus? Varför är små barn så ofta sjuka det första året på förskolan? När ska ett barn hållas hemma och hur länge? Vad kan vi enkelt göra för att hindra smittspridning? Detta är frågor som ofta ger upphov till diskussioner mellan föräldrar, förskolepersonal och läkare.

Den här utbildningen är framtagen av läkare (och småbarnsföräldrar) som till vardags arbetar på vårdcentral och BVC. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom barnomsorgen, men även till föräldrar, som vill lära sig mer om immunförsvaret, vanliga åkommor samt symptom hos barn i förskoleåldern. Syftet är att du ska känna dig säkrare i din bedömning av när barn bör hållas hemma från förskolan, samt få ökad förståelse kring bakgrund och behandling vid olika sjukdomstillstånd. Vårt kursmaterial är baserat på Socialstyrelsens riktlinjer för handläggning av vanligt förekommande infektioner hos förskolebarn.

Under en tvåtimmarskurs, ledd av läkare aktiva på vårdcentral och BVC, går vi översiktligt igenom:

• Immunförsvarets utveckling
• Skillnaden mellan bakterier och virus
• Enkla metoder för att minska smittspridning
• Antibiotika – när, var, hur?
• Handläggning vid vanliga infektioner och åkommor

Tid för frågestund finns avsatt. Kursdeltagarna erhåller en sjukdomspolicy.

Kursledare
Amanda Ullén
Leg läkare. Medicine doktor.
Arbetar till vardags på vårdcentral och BVC i Stockholm. Flerårig erfarenhet av att föreläsa för läkare under utbildning samt handleda läkarstudenter. Mor till fyra barn i åldrarna 1-11 år.

Nanna Schumacher Qwerin
Leg läkare.
Arbetar till vardags på vårdcentral ochBVC i Stockholm. Flerårig erfarenhet av att föreläsa för läkare under utbildning samt handleda läkarstudenter. Mor till trebarn i åldrarna 0-6 år.

Pris förskola/skola
6500 kr + moms (max 15 deltagare, därefter offert)

Intresseanmälan
Anmäl ditt intresse genom att fylla i dina uppgifter här nedanför. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Ditt namn

Din E-post

Mobilnummer

Namn på din förskola

Antal intressenter

Övrigt